Ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή εφόσον η παραγγελία δεν έχει ακόμη σταλεί. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής του προϊόντος και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

Επιστροφή της παραγγελίας γίνεται δεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση της και εφόσον το προϊόν δεν έχει υποστεί καμία φθορά ή ζημία και δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ετικέτες ασφαλείας. Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα με τα οποία είχε σταλεί. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Μετά την επιστροφή του προϊόντος, ο αγοραστής έχει τις εξής επιλογές: (α) να αγοράσει άλλο προϊόν μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας, ρυθμίζοντας τη διαφορά τιμής (β) είτε να γίνει αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ίδιας αξίας (γ) είτε να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό, με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αγορά, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του.

Αντικατάσταση της παραγγελίας γίνεται δεκτή στην περίπτωση που ο αγοραστής θέλει να αλλάξει το προϊόν επιλέγοντας κάποιο άλλο μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας και ρυθμίζοντας της διαφορά τιμής (εάν ακριβότερο πληρώνει τη διαφορά, εάν είναι φθηνότερο γίνεται επιστροφή των χρημάτων της διαφοράς). Η επιστροφή του παλαιού προϊόντος και η εκ νέου αποστολή του νέου προϊόντος επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Στο jewel-fix.gr φροντίζουμε τα προϊόντα μας να συσκευάζονται έτσι ώστε να τα παραλαμβάνει ο αγοραστής σε άριστη κατάσταση. Στη σπάνια περίπτωση που ο αγοραστής παραλάβει φθαρμένο ή κατεστραμμένο προϊόν, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας μέσω email και αν είναι εφικτό και με φωτογραφία του προϊόντος τη στιγμή της παραλαβής. Αντικαθιστούμε το φθαρμένο προϊόν με ένα ακριβώς ίδιο και τα έξοδα επιστροφής του φθαρμένου προϊόντος και αποστολής του νέου προϊόντος βαρύνουν αποκλειστικά το jewel-fix.gr.